Bc. Daniela Juríková

Diplomová práce

Čtenářská gramotnost odsouzených ve Věznici Kuřim

Prisoners’ Reading Literacy in the Prison Kuřim
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na čtenářskou gramotnost u odsouzených ve Věznici Kuřim. Prezentuje korelaci mezi odsouzenými navštěvujícími Školní vzdělávací středisko (ŠVS) ve věznici a odsouzenými, kteří o vzdělávání nejeví zájem a ŠVS nikdy nenavštěvovali. Výzkumný vzorek je tvořen 120 odsouzenými, z toho 60 odsouzených navštěvuje ŠVS a 60 odsouzených nenavštěvuje. Teoretická část se zabývá problematikou …více
Abstract:
The thesis is focused on reading literacy of convicts in the Kuřim Prison. It presents a correlation between convicts attending the School Educational Centre (ŠVS) in the prison, and convicts who are not interested in education and have never visited the ŠVS. The research sample consists of 120 convicts, out of which 60 convicts attend the ŠVS and 60 convicts do not attend the ŠVS. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy