Romana VESELKOVÁ

Bakalářská práce

Pohybové aktivity dětí předškolního věku v zimních měsících v závislosti na materiálních a prostorových podmínkách v MŠ ve městě Cheb.

The motoric activities of the preschool children in winter time in dependency on material and spatial conditions in kindergarten in town Cheb
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou pohybových aktivit předškolních dětí v chebských mateřských školách v období zimních měsíců v závislosti na materiálních a prostorových podmínkách. Bakalářská práce je výzkumného charakteru a je v ní rozpracována problematika řízených pohybových činností dětí předškolního věku. Cílem bakalářské práce je pomocí dotazníkového šetření zmapovat materiální a prostorové …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the physical activities of preschool children in Cheb kindergartens during the winter months depending on the material and spatial conditions. It is a research and it describes the issue of controlled physical activities of preschool children. The aim of the work is with the use of questionnaire survey to map situation in Cheb kindergartens and find out in what amounts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015
Zveřejnit od: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELKOVÁ, Romana. Pohybové aktivity dětí předškolního věku v zimních měsících v závislosti na materiálních a prostorových podmínkách v MŠ ve městě Cheb.. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta