Mgr. et Mgr. Tereza Papoušková, Ph.D.

Disertační práce

Nastolování soudní agendy: případová studie Ústavního soudu České republiky

Judicial Agenda Setting: A Case Study of The Constitutional Court of the Czech Republic
Anotace:
Disertační práce se věnuje nastolování soudní agendy, a to prostřednictvím případové studie Ústavního soudu České republiky (ÚS). Konkrétně zkoumá, jak advokáti, ústavní soudci a jejich asistenti ovlivňují, zda o určitém případu ÚS rozhodne meritorně, a na základě jakých faktorů se tito rozhodují, zda o meritorní projednání případu usilovat. Zjištění jsou diskutována nejen ve světle dosavadních empirických …více
Abstract:
The dissertation focuses on the issue of courts‘ agenda setting and it does so on the basis of a case study of the Constitutional Court of the Czech Republic (CC). It analyses how lawyers, constitutional justices and their clerks influence what cases the CC reviews substantively and what factors influence their decision (not) to seek for the substantive review of a given case. Findings are discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 12. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D., Prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta