Bc. Dana Kuchařová

Diplomová práce

Finanční analýza české společnosti reportované dle IFRS

Financial analysis of Czech company reporting in accordance with IFRS
Anotace:
Diplomová práce se zabývá finanční analýzou a problematikou účetního vykazování dle IFRS. V teoretické části je popsána finanční analýza z obecného hlediska, jsou definovány zdroje informací a vybrané metody finanční analýzy. Dále je pozornost věnována IFRS, koncepčnímu rámci, základním pravidlům účetního výkaznictví dle IFRS a rozdílům ve vybraných oblastech dle české účetní legislativy a dle IFRS …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of financial analysis and financial reporting in accordance with IFRS. In the theoretical part is described financial analysis in general terms, information sources are defined as well as selected financial analysis methods. Attention is also paid to the IFRS conceptual framework, the basic rules of financial reporting under IFRS and differences in selected areas according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Pakosta, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kuchařová, Dana. Finanční analýza české společnosti reportované dle IFRS. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2020 dostupné: nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní