Bc. Tereza Jetelová

Bachelor's thesis

Prevence závislosti na alkoholu v rámci programu Divadlo ve výchově Na zdraví?

The prevention of alcohol dependence within the program Theatre in Education 'Cheers?'
Abstract:
Bakalářská práce Prevence závislosti na alkoholu v rámci programu Divadlo ve výchově „Na zdraví?“ se zabývá preventivním programem pro žáky druhého stupně základních škol a gymnázií. Cílem teoretické části je podat vhled do didaktického divadla a ukázat jeho prvky na preventivním výchovném programu Na zdraví?. Hlavním předmětem výzkumu je vliv interaktivní formy divadla na žáky.
Abstract:
Bachelor thesis 'The prevention of alcohol dependence within the program Theatre in Education 'Cheers?'' deals with the prevention program for primary and grammar school students. The theoretical part provides an insight into the didactic theatre and shows its elements on the preventive educational program 'Cheers?'. The main subject of the research is the influence of interactive form of theater on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta