Bc. Ján Kapusňak

Master's thesis

Krajne ľavicové strany v Izraeli v kontexte obrannej demokracie

Far Left-Wing Political Parties in Israel in the Context of Defending Democracy
Abstract:
This master thesis deals with description of the phenomenon of the far left-wing political parties in Israel in the context of defending democracy during 1987-2012. The aim of the thesis is to find out the typical features of far left-wing political parties. Concretely, the attention is focused on the four political parties: Progresive List for Peace (PLP), Hadash/Democratic Front for Peace and Equality …viac
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá deskripciou fenoménu krajne ľavicových politických strán v Izraeli v kontexte obrannej demokracie v rokoch 1987-2012. Cieľom práce je zistiť charakteristické rysy krajne ľavicových politických strán. Konkrétne boli zvolené štyri politické strany: Progresívna kandidátka za mier (PLP), Chadaš/Demokratický front pre mier a rovnosť (DFPE), Balad/Národná demokratická strana (NDP …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedúci: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Political Science / Political Science