Bc. Marcel KRESTA

Diplomová práce

Syndrom vyhoření a atributy stresu u pracovníků v pomáhajících profesích v zařízeních DC 90, Domov na Dubíčku, Domov Pržno

Burnout and stress attributes among workers in ancillary professions in institutions DC 90, Domov na Dubíčku, Domov Pržno
Anotace:
Diplomová práce se zabývá Syndromem vyhoření a atributy stresu u pracovníků v pomáhajících profesí, jako jsou pracovníci přímé péče obslužné, sociální pracovníci a zdravotničtí pracovníci. Práce je rozdělena na dvě části. Část první je částí teoretickou a pojednává o stresu, syndromu vyhoření a sociálních službách. Druhá část je částí výzkumnou. Výzkumná část popisuje kvantitativní výzkum za pomocí …více
Abstract:
The thesis deals with the Burnout Syndrome and the attributes of the stress concerning workers in helping professions, such as direct serving care, social workers and healthcare professionals. The work is divided into two parts. The first part is theoretical and discusses stress, burnout syndrome and social services. The second part is dealing with the research. The research section describes quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2014
Zveřejnit od: 20. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Martin Kupka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRESTA, Marcel. Syndrom vyhoření a atributy stresu u pracovníků v pomáhajících profesích v zařízeních DC 90, Domov na Dubíčku, Domov Pržno. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 3. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hz3txu hz3txu/2
20. 3. 2014
Složky
Soubory
Marklová, E.
20. 3. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.