Bc. Dagmar Slováková

Diplomová práce

Srovnání klasických produktů životního pojištění a moderních produktů životního pojištění z pohledu pojistně-matematických výpočtů

Comparison of classical life insurance products and modern life insurance products from actuarial view
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Srovnání klasických produktů životního pojištění a moderních produktů životního pojištění z pohledu pojistně-matematických výpočtů“ je teoretické a pojistně-matematické srovnání těchto dvou produktů životního pojištění. Práce je zaměřena především na smíšené, univerzální a investiční životní pojištění. V první části práce jsou definovány základy životního pojištění. Následně …více
Abstract:
The objective of thesis „Comparison of classical life insurance products and modern life insurance products from actuarial view“ is theoretical and practical comparison of these two life insurance products. Thesis is focused especially on the mixed life insurance, universal life insurance and variable universal life. Basis of the life insurance are defined in the first part. Then the classical life …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. František Řezáč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance