Pavel Hrabě

Disertační práce

Koncepce podnikové architektury pro reformu veřejné správy ČR

Concept of Government Enterprise Architecture for Czech Public Administration
Anotace:
Předmětem zkoumání doktorské disertační práce je použití podnikové architektury jako manažerské metody pro podporu byznys transformace, reformy organizací veřejné správy ČR. Práce prokazuje, že podniková architektura je ve veřejném sektoru České republiky dosud zcela pominuta, přestože organizace veřejné správy si přejí pokračovat ve zlepšování svých služeb a svého řízení způsobem, ke kterému by jim …více
Anotace:
a podmínky a předpoklady zavedení NA v české veřejné správě.
Abstract:
The subject of the dissertation is exploring the use of enterprise architecture as a managerial method to support the transformation (reform) of Czech public administration. The dissertation shows that enterprise architecture is in the public sector of Czech Republic still not used, even though public sector organizations want to continue improving its services and management in a way where enterprise …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Josef Basl
  • Oponent: Jan Skrbek, Jan Čapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47869