Bc. Blanka Maňáková

Diplomová práce

Možnosti snížení rizikovosti arsenu v problematických kalech

Possibility of Arsen risk reduction in problematic sludge
Anotace:
Cílem práce je zhodnotit změny v biodostupné frakci arsenu a jeho specií, po aplikaci průmyslového kalu s vysokým obsahem arsenu na různé typy materiálů. V laboratorních podmínkách bylo modelováno využití čistírenského kalu pomocí tří scénářů: (1) Kompostování kalu s koňským hnojem, pro zhodnocení vlivu kompostujícího procesu na chování látek přítomných v kalu. (2) Vermikompostování, které slouží k …více
Abstract:
The goal of this thesis is an evaluation of changes in bioavailable fraction of arsenic species after application of industrial sludge with high content of arsenic on various types of materials. Usage of sewage sludge was simulated in laboratory conditions along with these three scenarios: (1) Composting of sludge with horse manure to evaluate influence of composting process on behaviour of chemical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta