Bc. Blanka Maňáková

Master's thesis

Možnosti snížení rizikovosti arsenu v problematických kalech

Possibility of Arsen risk reduction in problematic sludge
Abstract:
Cílem práce je zhodnotit změny v biodostupné frakci arsenu a jeho specií, po aplikaci průmyslového kalu s vysokým obsahem arsenu na různé typy materiálů. V laboratorních podmínkách bylo modelováno využití čistírenského kalu pomocí tří scénářů: (1) Kompostování kalu s koňským hnojem, pro zhodnocení vlivu kompostujícího procesu na chování látek přítomných v kalu. (2) Vermikompostování, které slouží k …more
Abstract:
The goal of this thesis is an evaluation of changes in bioavailable fraction of arsenic species after application of industrial sludge with high content of arsenic on various types of materials. Usage of sewage sludge was simulated in laboratory conditions along with these three scenarios: (1) Composting of sludge with horse manure to evaluate influence of composting process on behaviour of chemical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta