Milan ŽELIVSKÝ

Bakalářská práce

Obnovitelné zdroje v ČR

Renewable energy sources in CR
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá rozborem celkového stavu obnovitelných zdrojů v České republice. Obsahem této práce je popis základních principů a činností jednotlivých obnovitelných zdrojů v České republice, zahrnuty jsou rovněž přírodní, legislativní a technické podmínky pro využití obnovitelných zdrojů energie. Závěr této práce věnuje vývoji a rozvoji obnovitelných zdrojů na našem území od …více
Abstract:
Submitted thesis deals with the analysis of the overall state of renewable energy in the Czech Republic. The content of this work is to describe the basic principles and activities of the various renewable energy sources in the Czech Republic, included are also natural, legislative and technical conditions for the use of renewable energy sources. The conclusion of this work, dedicated to the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Bělík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽELIVSKÝ, Milan. Obnovitelné zdroje v ČR. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/