Iva JANÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Komparace cirkadiánní typologie a cirkadiánních rytmů u sportujících pubescentů (hráčů badmintonu) a nesportujících pubescentů.

Comparison of circadian typology and circadian rhythms in groups of sporting adolescents (badminton players) and unsporting adolescents
Anotace:
Lidé již po tisíciletí uznávají důležitost rytmů, podle kterých sklízeli a sázeli, spali a jedli. Cirkadiánní rytmy hrají v životě člověka velkou roli. Cirkadiánní preference se rozdělují na ranní a večerní typ. Sportovní pohybová aktivita má velký vliv na zdraví pubescentů, proto je považována za základní prvek zdraví. Cílem práce bylo vytvořit pro skupinu pubescentních sportovců desetitýdenní intervenční …více
Abstract:
People have for centuries recognized the importance of rhythm, according to which reaped and planted, slept and ate. Circadian rhythms play a large role in human life. Circadian preferences are divided into morning and evening type. Sports physical activity has a major impact on the health of adolescents, it is considered an essential element of health. The aim was to create a group of ten athletes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2011
Zveřejnit od: 2. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÁČKOVÁ, Iva. Komparace cirkadiánní typologie a cirkadiánních rytmů u sportujících pubescentů (hráčů badmintonu) a nesportujících pubescentů.. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.12.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 12. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hz83hr hz83hr/2
1. 2. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
1. 2. 2012
Bulanova, L.
2. 2. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.