Bc. Miroslava Tomická

Bakalářská práce

Syndrom karpálního tunelu v těhotenství a po porodu

Carpal tunnel syndrome in pregnancy and after child delivery
Anotace:
Tato sumarizační práce začíná teoretickou částí, která popisuje problematiku syndromu karpálního tunelu ze všeobecného hlediska a posléze se zabývá syndromem karpálního tunelu ve spojitosti s těhotenstvím a obdobím po porodu. Dále jsem popsala několik metod, které můžeme ženám poradit v případě postižení tímto onemocněním. Zároveň je specifikováno 8 kazuistik žen, které syndrom karpálního tunelu prodělaly …více
Abstract:
This summarizing work starts with theoretical part which describes a problem of Carpal Tunnel Syndrome from a general point of view and subsequently deals with Carpal Tunnel Syndrome in conjunction with pregnancy and postpartum period. I further described several methods which can be recommended to women affected by this disease. Eight case studies of women who have undergone the Carpal Tunnel Syndrome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Bc. Blanka Čermáková
  • Oponent: Mgr. Liana Greiffeneggová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta