Bc. Kristýna Bublíková

Bakalářská práce

Působení socioekonomického statusu rodiny na trávení volného času dospívajícího jedince

Impact of the socioeconomic family status on the leisure time of an adolescent
Anotace:
Bakalářská práce „Působení socioekonomického statusu rodiny na trávení volného času dospívajícího jedince“ pojednává o faktorech socioekonomického statusu rodiny determinující způsoby trávení volného času v období adolescence. Jejím cílem je zjistit, jak dítě tráví svůj volný čas v rámci působení socioekonomického statusu. Vzhledem k věku adolescentů je socioekonomický status zkoumaný na základě soužití …více
Abstract:
The bachelor thesis “Impact of the socioeconomic family status on the leisure time of an adolescent.“ deals with factors of socio-economical family status which determines ways of leisure time activities in adolescence period. The main aim of this thesis is to develop how child spend free time within influence of socio-economic status. Given the adolescent age is socio-economic status researched on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta