Filip Schramm

Bachelor's thesis

Ošetřovatelská diagnóza úzkost ze smrti u klientů v lůžkovém hospici

Nursing diagnosis of death anxiety of clients in inpatient hospice
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou paliativní a hospicové péče. Cílem práce je přinést aktuální informace z této oblasti a to nejen zdravotnickým pracovníkům ale i široké veřejnosti. Teoretická část práce pojednává o paliativní a hospicové péči, smrti, procesu umírání a úzkosti ze smrti, která je úzce spjata s pacienty podstupujícími paliativní péči. Empirická část práce se zaměřuje na pacienty …viac
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with the issue of palliative and hospice care. The aim of the thesis is to bring the latest information on the subject not only to health professionals, but also to the public. The theoretical part of the paper deals with palliative and hospice care, death, the process of dying and death anxiety which is closely connected to the patients in hospice care. The empirical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/gxipj/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2020
  • Vedúci: PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Hana Heiderová, RN

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě