Bc. Dagmar Matoušková

Bakalářská práce

Mineralogická, geochemická a strukturní charakteristika rud z uranového ložiska Brzkov

Mineralogical, geochemical and textural characteristic of the uranium ore from the Brzkov deposit.
Anotace:
Tato práce je zaměřena na charakteristiku rud ložiska Brzkov a porovnání vzorků z Brzkova s již publikovanými údaji o ložisku Brzkov. Dále se tato práce zabývá porovnáním ložisek Brzkov a Rožná. Výbrusy, které byly zapůjčeny společností Geam Dolní Rožínka, byly studovány na polarizačním mikroskopu a poté analyzovány na elektronové mikrosondě.
Abstract:
This work is focused on characteristics of ore deposits Brzkov and comparing samples from Brzkov with the published data of Brzkov deposit.Furthermore, this work presents a comparison of Brzkov and Rožná deposit. Thin sections, which were lent by Geam Dolní Rožínka, were studied using polarizing microscope and then analyzed by the electron microprobe.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta