Theses 

Zdravý životní styl a pohybová aktivita seniorů – Lenka POLÁŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka POLÁŠKOVÁ

Bakalářská práce

Zdravý životní styl a pohybová aktivita seniorů

Healthy lifestyle and physical activity of seniors

Anotace: Bakalářská práce ,,Zdravý životní styl a pohybová aktivita seniorů" se skládá z teoretické a empirické části. V teoretické části se zabývá pojmem senior, stáří, změny ve stáří a ve druhé části rozebírá životní styl, zaměřuje se na zdravý životní styl, pohyb a negativní vlivy a omezení ve vyšším věku. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda osoby starší 60 let mají zdravý životní styl a provozují nějakou pohybovou aktivitu. V empirické části se bakalářská práce zabývá výzkumem na bázi rozhovorů, které se odvíjí od teoretické části. Na základě výsledků výzkumného šetření v závěru analyzuje životní styl a pohyb u seniorů.

Abstract: Bachelor thesis ,, Healthy lifestyle and physical activity of seniors" consists of theoretical and empirical parts. In the theoretical part deals with the concept of a senior, old age, changes in old age and in the second part discusses a heatlhy lifestyle, focusing on health, lifestyle, exercise and negative influences and restrictions in the higher age. The aim of this thesis is to know whether people who are older than 60 have a healthy lifestyle and they engage some physical activity. Empirical part of the thesis deals with research based on interviews deriving from the theoretical part. In conclucion analyzes the lifestyle and exercise for seniors based on research results.

Klíčová slova: senior, stáří, životní styl, zdraví, pohybová aktivita, kvalitativní výzkum, strukturovaný rozhovor

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Kočí

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=221324 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

POLÁŠKOVÁ, Lenka. Zdravý životní styl a pohybová aktivita seniorů. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 03:02, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz