Bc. Irena GRILLINGEROVÁ

Diplomová práce

Risks and weaknesses of the welfare state - Case Study: Federal Republic of Germany

Risks and weaknesses of the welfare state - Case Study: Federal Republic of Germany
Abstract:
The topic of this thesis is "Risks and problems of the welfare state - Case Study: Federal Republic of Germany". The work is a detailed case study which is a detailed analysis of the case, which was chosen as an object of research. It assesses the development of the German welfare state since the unification of Germany in 1990. The analysis is based on the assumption that Germany is a conservative …více
Abstract:
Tématem předkládané diplomové práce je "Rizika a problémy sociálního státu případová studie: Německá spolková republika". Práce je případovou studií, která je detailní analýzou případu, který byl zvolen jako objekt výzkumu. Posuzuje se vývoj německého sociálního státu od sjednocení Německa v roce 1990, přičemž analýza vychází z předpokladu, že Německo je konzervativní stát tak, jak jej ve své typologii …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRILLINGEROVÁ, Irena. Risks and weaknesses of the welfare state - Case Study: Federal Republic of Germany. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/