Theses 

Risks and weaknesses of the welfare state - Case Study: Federal Republic of Germany – Bc. Irena GRILLINGEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Bc. Irena GRILLINGEROVÁ

Diplomová práce

Risks and weaknesses of the welfare state - Case Study: Federal Republic of Germany

Risks and weaknesses of the welfare state - Case Study: Federal Republic of Germany

Abstract: The topic of this thesis is "Risks and problems of the welfare state - Case Study: Federal Republic of Germany". The work is a detailed case study which is a detailed analysis of the case, which was chosen as an object of research. It assesses the development of the German welfare state since the unification of Germany in 1990. The analysis is based on the assumption that Germany is a conservative state, as ranked in the typology by Gosta Esping-Andersen. Contemporary manifestations of the German welfare state and possible future development of the German welfare state are also tracked. The aim of this work is to dismantle the role of the German welfare state, define its problematic areas and find out what factors influence the emergence of risks that undermine the stability of the German welfare state and how risks can be prevented. The chosen method of this work is a political descriptive analysis as it permits to completely dismantle the issues of the German welfare state from multiple angles.

Abstract: Tématem předkládané diplomové práce je "Rizika a problémy sociálního státu případová studie: Německá spolková republika". Práce je případovou studií, která je detailní analýzou případu, který byl zvolen jako objekt výzkumu. Posuzuje se vývoj německého sociálního státu od sjednocení Německa v roce 1990, přičemž analýza vychází z předpokladu, že Německo je konzervativní stát tak, jak jej ve své typologii zařadil G?sta Esping-Anderson. Dále jsou sledovány na současné projevy německého sociálního státu a možné perspektivy budoucího vývoje německého sociálního státu. Cílem práce je přehledně rozebrat roli německého sociálního státu, vymezit jeho problematické oblasti a z nich zjistit jaké faktory ovlivňují vznik rizik, která podkopávají stabilitu německého sociálního státu a jak, pokud to lze rizikům efektivně předejít. Jako metodu jsem si zvolila deskriptivně poltickou analýzu, jelikož nejlépe umožňuje jak komplexně rozebrat problematiku německého sociálního států z více úhlů.

Keywords: sociální stát, konzervativní typ, nová sociální rizika, nezaměstnanost, vývoj sociálního státu, typologie sociálního státu, strategie, aktéři sociálního státu, vliv globálních změn, transformace německého sociálního státu, přistěhovalci

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66442 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

GRILLINGEROVÁ, Irena. Risks and weaknesses of the welfare state - Case Study: Federal Republic of Germany. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz