Bc. Barbora Dubská

Diplomová práce

Chorvatsko - slovinský spor o námořní hranici a jeho vliv na vstup Chorvatska do EU

Croatia - slovenian maritime dispute and its influence on the access of Croatia to EU
Anotace:
Spor o vedení námořní hranice v Piranském zálivu a dalších částech pobřežního moře mezi Chorvatskem a Slovinskem se stal známým v souvislosti se slovinským vetem chorvatských přístupových jednání do EU z prosince 2008. Tento slovinský krok na nadnárodní úrovni vytvořil z původně nedůležitého bilaterálního sporu nadnárodní problém, který začal ovlivňovat procesy probíhající na úrovni EU. Diplomová práce …více
Abstract:
Maritime border delimitation dispute in Piran Bay and in the other parts of territorial waters between Croatia and Slovenia became well known in connection with Slovenian veto of Croatia´s EU accession negotiations from December 2008. This Slovenian step on the supranational level created from the originally unimportant bilateral dispute the supranational problem which started to influence processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií