Jan PLECHATÝ

Bachelor's thesis

Transformace úloh z Programování 1 z jazyku JavaScript do jazyku Python

Transformation of task from Programming 1 from JavaScript to Python
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá transformováním úloh z jazyku JavaScript do jazyku Python. Práce obsahuje teoretickou část zabývající se základní teorií, výběrem prostředí pro zpracování úloh. V jednotlivých jazycích je věnována pozornost základní syntaxi. V praktické části je popsána samotná transformace jednotlivých úloh. Úlohy psané v jazyce Python jsou vypracovány bez i s externími moduly. Pro …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the transformation of tasks from JavaScript to Python. The thesis contains a theoretical part dealing with the basic theory, the selection of the environment for processing tasks. Attention is paid to the basic syntax in individual languages. The transformation of individual tasks is described in the practical part. Tasks written in Python are developed with and without …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2023
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Filip Frank

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PLECHATÝ, Jan. Transformace úloh z Programování 1 z jazyku JavaScript do jazyku Python. Plzeň, 2023. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Information Technologies in Education / INFTE20

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.