Jana Kosíková

Bakalářská práce

Jednání se zájemcem o službu v pobytovém zařízení sociálních služeb v Kutné Hoře

Dealing with the applicant of service in the accommodation facility of social services in Kutna Hora.
Anotace:
Obsahem mé bakalářské práce je zavedení standardů kvality poskytování sociální služby do praxe, konkrétně standard kvality č.3 – Jednání se zájemcem o službu. Zaměřuji se na cílovou skupinu seniorů a zajímají mě jako zájemci o sociální službu, přesně jako zájemci - žadatelé o sociální službu domov pro seniory. Zájemci o službu jsou ti, kteří se zajímají o konkrétní sociální službu, hledají informace …více
Abstract:
The substance of my bachelor degree thesis is the implementation of quality standards , that are related to the delivering of social services, to the profession; be specific, to quality standard No. 3 – Dealing with the applicant of service. I am focusing on target group of senior citizens. I am interested in them like of the applicants of social service, exactly like of the applicants – interested …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB215

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2010
  • Vedoucí: Radka Janebová
  • Oponent: Olga Sovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv