Barbora SIROVÁ

Bachelor's thesis

Názvy pražských restauračních zařízení z pohledu onomastiky

Prague restaurant and pub names from an onomastic point of view
Abstract:
Téma bakalářské práce spadá do oblasti chrématonym. Autorka práce sestaví podrobný seznam pražských restaurací a na základě studia odborné literatury provede rozbor jed-notlivých sémantických skupin spolu s jejich motivacemi. Cílem práce je zmapovat po-jmenování restaurací v hlavním městě a zároveň přispět k poznání zdejší chrématonymie.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of chrematonymy. It contains a detailed list of Prague's restaurants and, using academic literature, provides an analysis of the individu-al semantic groups together with their motivations. The aim of the present thesis is to provide an overview of restaurant names in the Czech capital as well as to contribute to the overall knowledge of the local chrematonymy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015
Accessible from:: 11. 5. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Markéta MATUROVÁ, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SIROVÁ, Barbora. Názvy pražských restauračních zařízení z pohledu onomastiky. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 11. 5. 2015 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Philosophy

Bachelor programme / field:
Philology / Czech Studies

Theses on a related topic

 • No theses on a related topic available.
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses hzn7re hzn7re/2
11/5/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11/5/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.