Theses 

Projektové vyučování na 1. stupni ZŠ u dětí s SPU – Darina Snášelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - výtvarná výchova

Darina Snášelová

Diplomová práce

Projektové vyučování na 1. stupni ZŠ u dětí s SPU

Projektové vyučování na 1. stupni ZŠ u dětí s SPU

Anotace: Diplomová práce přináší základní informace o specifických poruchách učení a projektovém vyučování. Cílem diplomové práce je poukázat na možnosti využití projektové metody u žáků se specifickými poruchami učení. Podrobně se práce věnuje deficitům percepčních, kognitivních a motorických funkcí a možnostem jejich rozvoje, který je základem reedukace všech specifických poruch učení. Cílem diplomové práce je rovněž poskytnout učitelům, kteří chtějí s žáky se specifickými poruchami učení projekty realizovat, veškeré nezbytné teoretické informace a praktické poznatky, jež by měli znát a také z nich při přípravě i realizaci projektu vycházet. Projekt, který je součástí diplomové práce, pro tyto učitele může být inspirací. Projekt využívá předností projektové metody, jež jsou pro žáky se specifickými poruchami učení zásadní. Teoretické informace, praktické poznatky i realizovaný projekt jasně dokazují, že projektové vyučování je vhodnou metodou jak pro edukaci dětí se specifickými poruchami učení, tak pro reedukaci jejich obtíží. Projektové vyučování pomáhá vytvořit optimální podmínky pro edukaci a seberealizaci žáků se specifickými poruchami učení. V rámci projektů mohou být úspěšně redukovány specifické obtíže žáků. Výsledky pozorování žáků při realizaci projektu mohou být úspěšně využity pro další projekty, klasickou výuku i reedukační lekce.

Klíčová slova: vyučová projektové, poruchy učení specifické, funkce percepční a kognitivní

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2010
  • Vedoucí: Věra Kotková
  • Oponent: Vladimíra Hornáčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 17:13, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz