Bc. Andrea Kucejová

Bachelor's thesis

Pravomoci Evropské unie v oblasti mezinárodního obchodu

Competence of the European Union in the Area of International Trade
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Competence of the European Union in the Area of International Trade” is to analyze the competence in the Common Commercial Poli-cy. The focus is put on the research of the primary sources, that is, the sources of law in the EU. They are represented by the founding treaties (mainly the Treaty of Lis-bon), international agreements and secondary sources – Council directives …more
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Právomoci EÚ v oblasti medzinárodného obchodu“ je rozbor právomocí v oblasti spoločnej obchodnej politiky. V práci je kladený dôraz na skúmanie primárnych zdrojov v podobe platných prameňov práva EÚ – zakladajúcich zmlúv reprezentovaných Lisabonskou zmluvou, medzinárodných dohôd a se-kundárnych prameňov v podobe nariadení a rozhodnutí Rady. V druhej a tretej časti je skúmaný …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2011
  • Supervisor: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta