Bc. Ľudovít Nápoký

Diplomová práce

Komunikácia žiakov druhého stupňa základných škol prostredníctvom fotografií v elektronickom prostredí

The communication of second grade pupils of elementary schools through pohotogrophy in digital enviromment
Abstract:
This thesis deals with the topic of communication of the children attending the second grade of primary school through digital photography. The theoretical part includes definitions of communication in narrower as well as broader sense and outlines its historical evolution. Famous communication models are introduced for the brief outline of the aspects of communication. The thesis describes social …více
Abstract:
Diplomová práca sa venuje téme komunikácie prostredníctvom digitálnych fotografií u detí navštevujúcich druhý stupeň základných škôl. Teoretická časť práce zahŕňa definície komunikácie v užšom i širšom zmysle a načrtáva jej historický vývoj. Pre stručné načrtnutie prvkov komunikácie sú uvedené známe komunikačné modely. V práci je popisovaná aj sociálna komunikácia, jej definície, formy a funkcie, ktoré …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda
  • Oponent: RNDr. Michal Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta