Renata MAREČKOVÁ

Bakalářská práce

Interregionale Zusammenarbeit der tschechisch-bayerischen Regionen Egrensis und Šumava, Bayerische Wald und Unterer Inn

Interregional cooperation: the Czech-Bavarian Euroregions Egrensis and Bayerischer Wald, Šumava and Unterer Inn
Abstract:
In my bachelor's thesis, I summarize how and why Euroregions were created and point out the historical facts that were inclined to their creation. Specifically, I dealt with the border regions between the Czech Republic, the Federal Republic of Germany and Austria. These are Euregio Egrensis and Euregio Bayerischer Wald - Šumava - Unterer Inn. An examination of the modern history of the countries already …více
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce bylo shrnout jakým způsobem a proč vznikly euroregiony a poukázat na historické skutečnosti, které byly nakloněny k jejich vzniku. Prozkoumala jsem, jak vypadá organizační struktura těchto organizací a zaměřila se na některé z projektů, kterým se věnujou. Konkrétně jsem se zaobírala pohraničními regiony mezi Českou republikou, Německou spolkovou republikou a Rakouskem. Jedná …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Phil. Boris Blahak, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREČKOVÁ, Renata. Interregionale Zusammenarbeit der tschechisch-bayerischen Regionen Egrensis und Šumava, Bayerische Wald und Unterer Inn. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/