Mgr. Jana Moravcová, Ph.D.

Disertační práce

Pharmacological modulation of the nitric oxide production in the process of inflammation

Pharmacological modulation of the nitric oxide production in the process of inflammation
Anotace:
Oxid dusnatý (NO) je molekula s celou řadou důležitých fyziologických funkcí, mezi něž patří relaxace cévní hladké svaloviny, přenos nervového vzruchu, dále hraje úlohu při agregaci krevních destiček a v imunitním systému. Právě NO produkovaný makrofágy hraje klíčovou roli v nespecifické imunitě jako významný mikrobicidní faktor proti intracelulárním bakteriím nebo vlastním poškozeným buňkám. Při jeho …více
Abstract:
NO is an agent with a plenty of important physiological functions, such as smooth muscle relaxation, neurotransmission, platelet aggregation or immune mechanisms. NO produced by macrophages plays a crucial role in the innate immunity as an important microbicidal factor in the fight against intracellular bacterias or tumor cells. However, the overproduction of NO causes the toxicity also against tissues …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 8. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc.
  • Oponent: prof. MUDr. Radomír Nosal, DrSc., doc. MUDr. Michal Hofer, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů