Václav DOSTÁL

Bakalářská práce

Požárně bezpenostní řešení

Fire Safety Solutions
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě požárně bezpečnostního řešení, jako součásti projektové dokumentace pro stavební řízení. Úvodní část obsahuje analýzu legislativních a technických požadavků na požární bezpečnost staveb. Tyto informace jsou doplněny ana-lýzou legislativních požadavků na požárně bezpečnostní řešení. V praktické části je navržena metodika tvorby požárně bezpečnostního řešení stavby …více
Abstract:
The thesis is deal about creation of the fire safety solution as part of a project documentation for building proceeding. Exordium includes analysis of legislativ and technical requirements for buildings fire protection. These informations are completed by analysis of legislativ requrements on fire safety solution. In practical part there is proposed metodology of creation of fire safety solution, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2015
Zveřejnit od: 3. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁL, Václav. Požárně bezpenostní řešení. Praha, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe