Mgr. Aneta Zatloukalová, Ph.D.

Disertační práce

Literatura v československém raném zvukovém filmu

Literature in early Czechoslovakian sound film
Anotace:
Disertační práce se zabývá filmovými adaptacemi v českém prostředí 30. let 20. století. Cílem této práce je revidovat pohled na filmové adaptace 30. let a za tímto účelem jsme vybrali několik konkrétních adaptací, které analyzujeme a interpretujeme v kontextu doby jejich vzniku, společenské a politické situace, produkčních podmínek i v rámci ostatní filmové tvorby. Analýzy konkrétních adaptací jsou …více
Abstract:
The dissertation thesis deals with film adaptations in the Czech environment of the 1930s. The aim of this work is to revise the approach to the film adaptation of the 1930s. To reach this goal several specific adaptations were selected, analyzed, and interpreted in the context of the time of their origin, social and political situation, conditions of production, and in comparison with other film production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., prof. Pavel Švanda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie (čtyřleté) / Česká literatura