Mgr. Alena Šustová

Bakalářská práce

Exprese genu pro tetrathionanhydrolasu u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans

Gene expression for tetrahionan hydrolase in Acidithiobacillus ferrooxidans
Anotace:
Tato práce se zabývá metabolismem bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans, která je kultivována na třech typech substrátu s cílem detekce exprese tetrathionanhydrolasy. Teoretická část práce je zaměřena na metabolické pochody této bakterie s důrazem na enzymový rozklad tetrathionanu. Na základě výsledků experimentální části byla prokázána exprese genu pro tetrathionanhydrolasu u bakterie At. ferrooxidans …více
Abstract:
This thesis deals with metabolism of Acidithiobacillus ferrooxidans, which was grown on three types of substrates to detect gene expression of tetrathionate hydrolase. The theoretical part is focused on metabolic processes of At. ferrooxidans with an emphasis on enzymatic degradation of tetrathionate. Based on the experimental results gene expresion of tetrathionate hydrolase in pyrite-oxidizing At …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Mandl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta