Julius Kwei Afutu

Bakalářská práce

Assessment of the impacts of illegal mining (Galamsey) activities in Ghana

Assessment of the impacts of illegal mining (Galamsey) activities in Ghana
Anotace:
Těžba zlata je činnost prováděná malými i velkými těžebními společnostmi, nicméně většina firem využívá pro těžební činnost v Ghaně ilegální prostředky. Tento jev je znám pod termínem „Galamsey“. Cílem této studie je posoudit, jaký dopad má ilegální těžba na rozvoj v Ghaně. Tato studie se především zaměřuje na zhodnocení enviromentálního dopadu těžby malého rozsahu v Ghaně, posouzení bariér při zavádění …více
Abstract:
Gold mining is an activity done by both small and large scale mining companies. However, most mining firms use illegal means in conducting mining activities in Ghana. This is popularly known as ‘Galamsey’. The objective of the study is to assess the effect of illegal mining activities on development in Ghana. Specifically, the study intends to; examine the environmental impact of small-scale miming …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D.
  • Oponent: Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií