Bc. Petr Bartoš

Diplomová práce

Redukce šumu v řeči pomocí pole mikrofonů a neuronových sítí

Speech Enhancement Using Microphone Array and Neural Networks
Anotace:
Tato práce se zabývá způsoby redukce šumu pomocí pole mikrofonů v reálném čase. Jsou zde ukázány způsoby zpracování vícekanálových záznamů z evaluační kampaně CHiME-4 a CHiME-5. Seznámíme se s problematikou odhadu šumu pomocí pole mikrofonů. Je zde ukázána důležitost potřeby detektoru aktivity řeči VAD. Pro realizaci redukce šumu v reálném čase jsou zde navrženy dva systémy. Jeden využívá metody beamformingu …více
Abstract:
This thesis focuses on noise reduction in real-time using an microphone array. A number of techniques is shown being used in the processing of multichannel recordings from the CHiME-4 and CHiME-5 challenge. The solution to the issue of noise estimation using an microphone array is presented. Also the importance of a good VAD is shown. For the realization of noise reduction in real-time we designed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartoš, Petr. Redukce šumu v řeči pomocí pole mikrofonů a neuronových sítí. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.