Bc. Darja Jochimová

Bakalářská práce

Identifikace proměn událostí výročního obyčejového cyklu v průběhu 20. století v Hrušovanech u Brna

Identifying changes of events in annual cycle of customs during the 20th century in Hrušovany u Brna
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá proměnami výročního obyčejového cyklu v Hrušovanech u Brna v průběhu 20. století. Hrušovany u Brna jsou menší obcí v blízkosti Brna a svou polohou mají k městu specifický vztah. Práce má za úkol zdokumentovat výroční obyčejový cyklus, vymizelé tradice a nově přijaté akce, které na vesnici vznikly teprve nedávno. Jedním z hlavních bodů bakalářské práce jsou Velikonoce, tradiční …více
Abstract:
This thesis deals with the customary annual cycle of changes in Hrušovany near Brno, in the 20th century. Hrusovany the Assembly are smaller communities in the vicinity of Brno and its location have a special relationship to the city. This work seeks to document the customary annual cycle extinct tradition and adopted a new action, which arose in the village recently. One of the main points of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Etnologie