Ladislav CARDA

Bakalářská práce

City logistika Třebíče

City logistics of Trebic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou city logistiky. Součástí textu je úvod do zvolené problematiky city logistiky. Práce pak detailně popisuje problematiku city logistiky města Třebíče v oblastech dopravní obslužnosti Třebíče za použití městské hromadné dopravy a v oblasti odpadového hospodářství města. Text práce obsahuje popis systému hromadné dopravy v Třebíči a popis systému odpadového hospodářství …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with a problem of city logistics. It includes introduction of city logis-tics. Present work explains in more detail cytilogistics of Třebic, in the sphere of city transport of Trebic by using urban mass transportation, and in the sphere of waste ma-nagement. The thesis includes a description of urban mass transportation systém and waste management systém in Trebic. It´s suggesting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2010
Identifikátor: 15564

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CARDA, Ladislav. City logistika Třebíče. Uherské Hradiště, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 06. 05. 2030

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Logistika a management