RNDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Disertační práce

Diferenciální a diferenční rovnice s programem Maple

Differential and Difference Equations in Maple
Anotace:
V souladu s moderními trendy ve výuce matematiky, které s sebou přinesly informační technologie, našly v oblasti matematické analýzy největší uplatnění softwarové nástroje CAS - Computer Algebra System. Z těchto nástrojů je na Masarykově univerzitě nejvíce využívám program Maple. Přírodovědecká fakulta MU program Maple úspěšně využívá již od roku 1998, vznikla zde řada interaktivních výukových materiálů …více
Abstract:
In agreement with modern trends in mathematics teaching, which have been brought by information technologies, for the field of mathematical analysis software tools CAS - Computer Algebra System – are used most frequently. Out of these tools, the Masaryk University mainly uses Maple. The Faculty of Science, MU, has been using the Maple software with success since 1998; a number of interactive learning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 11. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc., doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta