David PUKAN

Bakalářská práce

Nové syntetické drogy z pohledu orgánů činných v trestním řízení

New psychoactive substances from the perspective of law enforcement authorities.
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je problematika nových syntetických drog z pohledu orgánů činných v trestně právním řízení. Z hlediska trestně právní legislativy této problematice nebyla doposud věnována přílišná pozornost, proto jsem se rozhodl toto téma zpracovat. Problematika zneužívání nových syntetických drog představuje v současnosti i do budoucna velký společenský problém, a to z několika hledisek …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the issue of new synthetic drugs from the point of view of law enforcement. From the point of view of the criminal legislation on this issue, there has not been too much attention so far, which is why I have decided to process this subject. The issue of the abuse of new synthetic drugs poses a major social problem at present and in the future, from several points …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimíra Gebauerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PUKAN, David. Nové syntetické drogy z pohledu orgánů činných v trestním řízení. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací