Hansi JAHNOVÁ

Bakalářská práce

Integrace dítěte se zbytky zraku na I. stupni základní školy

An Elementary school integration of a sight - empaired child
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou začlenění dítěte se zbytky zraku na základní školu. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje vymezení pojmu zrakového postižení, jeho klasifikaci a definici pojmu zbytky zraku. Druhá kapitola se zaměřuje na legislativní vymezení vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Také představuje školská poradenská zařízení a vymezuje pojem školní …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the elementary integration of a sight - impaired child. The thesis is dividend into four chapters. The first chapter offers the explenation of visualy empairment its classification and definition of sight empaired. The second chapter focuses on the legislative definition of the education of pupils with visual impairment. It also features educational counseling services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Dita Finková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAHNOVÁ, Hansi. Integrace dítěte se zbytky zraku na I. stupni základní školy. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses i0he36 i0he36/2
24. 4. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
24. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.