Bc. Andrej Kiripolský

Diplomová práce

Case Study of Design Space Specification for Water Wall Display

Case Study of Design Space Specification for Water Wall Display
Anotace:
Práca pozostáva z dvoch častí. V prvej, teoretickej časti autor uvádza koncepciu dizajnového priestoru a jeho mapovania. Na úvod zasadzuje tento problém do praktického kontextu inovácie v dizajnovej praxi a uvádza mapovanie dizajnového priestoru v obore interakcie človek s počítačom. V druhej, praktickej časti práce prezentuje prípadovú štúdiu mapovania dizajnového priestoru fontány z vodnou stenou …více
Abstract:
The thesis consists of two main parts. In the first, theoretical part, the design space framework and mapping of a design space are introduced. Initially, the problem is set to a practical context of innovation in the design practice and a design space mapping in a field of Human-Computer Interaction is introduced. In the second, practical part a case study of design space mapping of a fountain with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: MgA. Helena Lukášová, ArtD.
  • Oponent: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace