Bc. Natálie Hochmanová

Bachelor's thesis

Porovnání účinnosti antibiotické a alternativní fágové terapie u klinicky významných stafylokoků

The comparison of efficacy of an antibiotic and alternative phage therapy in clinically important staphylococci
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá alternativními možnostmi léčby stafylokokových infekcí, zejména fágovou terapií. Nadměrné užívání antibiotik vedlo postupem času k nárůstu rezistence bakterií k antibiotikům. Jedním z nejobávanějších patogenů je také methicilin-rezistentní S. aureus (MRSA). V rámci této práce byl testován fágový preparát Stafal® na 140 kmenech stafylokoků a následně byla srovnána jeho účinnost …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with alternative treatment options for staphylococcal infections, especially phage therapy. The overuse of antibiotics has led to the development of antibiotic-resistant bacteria. Methicillin-resistant S. aureus (MRSA) is considered to be one of the most dangerous pathogens. In this study, the efficacy of the phage preparation Stafal® was tested in 140 strains of staphylococci …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Milada Dvořáčková
  • Oponent: MUDr. Markéta Hanslianová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / odbor:
Specializations in Health Science / Laboratory Assistant

Práce na příbuzné téma