Bc. Veronika Mejzlíková

Diplomová práce

Prostorová diferenciace, segregace, exkluze a sociální politika

The Spatial Differentiation, segregation, exclusion and social policy
Anotace:
Tématem této práce je analyzovat koncept prostorové exkluze v rámci konceptu sociální diferenciace a sociální exkluze. Sociální exkluze je multidimenzionální jev. Práce je zaměřena na prostorovou exkluzi, která je jednou z nejviditelnějších dimenzí sociální exkluze. Prostory koncentrující vyloučené se označují sociálně vyloučené lokality. Práce si všímá konkurenčních konceptů, které popisují lokality …více
Abstract:
The main topic of this thesis is to analyze the spatial dimension of exclusion concept within the concept of the social differentiation and of the social exclusion. Social exclusion is a multidimensional phenomenon. The thesis is focused on the spatial exclusion which is one of the most conspicuous dimensions of social exclusion. Areas which concentrate excluded individuals are called socially excluded …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
  • Oponent: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií