Bc. Barbora Pulkrábková

Diplomová práce

Analytické a toxikologické hodnocení kvality červeného pigmentu P.R. 177

Analytical and toxicological assessment of red pigment P.R. 177
Anotace:
Diplomová práce se zabývá stanovením obsahu nečistot v červeném pigmentu P.R.177 a toxikologickým hodnocením identifikovaných nečistot tohoto pigmentu. Byl optimalizován postup extrakce nečistot z pigmentu, nejlepších výsledků bylo dosaženo ultrazvukovou extrakcí pomocí DMSO po dobu 60 minut při 80 °C s velikostí navážky 1 g pigmentu. Extrakt byl analyzován kapalinovou chromatografií a jako hlavní …více
Abstract:
In this diploma thesis, determination of impurities in red pigment P.R.177 is described and toxicological evaluation of identified impurities of this pigment is given. The extraction protocol of impurities was optimized, the best results were achieved using the extraction of 1 g of pigment in ultrasonic bath with DMSO as the extraction solvent for 60 minutes at 80 °C. Extracts of pigments samples were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Fischer, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pulkrábková, Barbora. Analytické a toxikologické hodnocení kvality červeného pigmentu P.R. 177. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Analytická chemie