Bc. Barbora Pulkrábková

Master's thesis

Analytické a toxikologické hodnocení kvality červeného pigmentu P.R. 177

Analytical and toxicological assessment of red pigment P.R. 177
Abstract:
Diplomová práce se zabývá stanovením obsahu nečistot v červeném pigmentu P.R.177 a toxikologickým hodnocením identifikovaných nečistot tohoto pigmentu. Byl optimalizován postup extrakce nečistot z pigmentu, nejlepších výsledků bylo dosaženo ultrazvukovou extrakcí pomocí DMSO po dobu 60 minut při 80 °C s velikostí navážky 1 g pigmentu. Extrakt byl analyzován kapalinovou chromatografií a jako hlavní …more
Abstract:
In this diploma thesis, determination of impurities in red pigment P.R.177 is described and toxicological evaluation of identified impurities of this pigment is given. The extraction protocol of impurities was optimized, the best results were achieved using the extraction of 1 g of pigment in ultrasonic bath with DMSO as the extraction solvent for 60 minutes at 80 °C. Extracts of pigments samples were …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Jan Fischer, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pulkrábková, Barbora. Analytické a toxikologické hodnocení kvality červeného pigmentu P.R. 177. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická