Bc. Radim Král

Diplomová práce

Impakty využívání moderních ERP na řízení společnosti

Impacts of the use of modern ERP to company management methods
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá efekty různých ERP systémů na konkrétní podnik. Teoretická část seznamuje se strukturou a využitím informačního systému a propojením s podnikovými cíli skrze informační strategii, procesní analýzou a plánováním změn ve formě projektu. V praktické části jsou tyto koncepty aplikovány v analýze využití současného ERP systému Helios, a při porovnání přínosů současného systému …více
Abstract:
This master thesis deals with the effects of different ERP systems on a company. The theoretical part introduces the structure and use of the information system and its links with business objectives through information strategy, process analysis and project planning changes. In the practical part, these concepts are applied in the analysis of the use of the current ERP system Helios, and an estimate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Zavadil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta