Bc. Eva Lapčíková

Diplomová práce

Příjmová ošetřovatelská dokumentace pro koncept Bazální stimulace v práci sester v geriatrické péči

Nursing documentation on admission for the Basal stimulation concept in a nurses work in geriatric care
Anotace:
Záměrem této diplomové práce je zmapování situace odebírání ošetřovatelské anamnézy a integrace konceptu Bazální stimulace do ošetřovatelské praxe u geriatrických pacientů. Pro cílenou individuální stimulaci jsou potřebné informace o tom, co je nemocnému příjemné, které podněty naopak vyvolávají negativní reakce. Ty jsou možné získat jen na základě kvalitní biografické anamnézy, která seznamuje ošetřující …více
Abstract:
Survey of contemporary situation in taking of nursing history from patients and integration of the concept of “Basic stimulation” into nursing practice in geriatrics is the main aim of the thesis. Information about patient’s pleasure and negative stimuli on the contrary are necessary for targeted individual stimulation. This information can be based only on high-quality biographic history, informing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 2. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Renata Zoubková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta