Theses 

Morová profylaxe v první polovně 17. století na příkladu česky psaných tištěných příruček – Lucie RYCHTECKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie RYCHTECKÁ

Bakalářská práce

Morová profylaxe v první polovně 17. století na příkladu česky psaných tištěných příruček

Plague prophylaxis in the 17th century an example czech written letterpress

Anotace: Mor sužoval lidi po staletí. Po propuknutí Velkého moru ve 14. století je století sedmnácté jedním z nejtíživějších v historii tohoto epidemiologického onemocnění. ´´Morová profylaxe´´ znamená v překladu prevence proti moru. Při vypracování své práce jsem se opírala zejména o dobové, česky psané, tištěné morové příručky, které mi umožnily poodhalit vnímání moru člověkem žijícím v 17. století a zejména se pro mne staly cenným materiálem při studiu profylaktických opatření. Právě charakter těchto opatření jsem si dala za cíl při bádání. Pro zhodnocení posunu v profylaxi zaznamenané v českých tiscích používám metodu komparativní analýzy. Jako prameny jsem měla k dispozici 1 morový tisk z konce 16. století, 3 z první poloviny 17. století a 3 z druhé poloviny 17.století. Sleduji posun v preventivní oblasti. Ve své práci rozděluji profylaktická opatření na individuální a kolektivní. Zejména pak kolektivní lezi na bedrech vrchnosti, která jako zodpovědný orgán obce má zajistit komplexní a co nejúčinnější ochranu před blížící se nákazou,dostatek ochranných prostředků pro obecní lid, nedopustit proniknutí za brány města a její rozšíření, dohlédnout na řádné plnění závazných nařízení, přerozdělit funkce a přenést odpovědnost na další členy komunity zejména jmenovaním nových osob v oboru zdravotnické praxe ( lékaři, lékárníci, bradýři...) nebo jmenováním uředníků, jež budou odpovědně sloužit danné obci a zajišt´ovat bud´ represivní ci dohlížecí složku nebo se budou podílet na akcích sanitárního charakteru.

Abstract: This Bachelor work presents a plague prophylaxis in the 17th century. I am working with czech written letterpress. One textbook is from break 16th/17th century. Three was written in the first half of the 17th century, next tree in the next half century. Bubonic Plague was known as the Black Death and had been known for centuries. I observe the change plague prophylaxis ( 16th/17th century)and I pay attention to the individual and collective precautions against the plague. The individual precautions are with medieval tradition sex res non naturales. But a tradition emanate from antique scholastic teaching. It include also yclept: plague diet. The collective prophylatic precautions are in community competence. The 17th century desire for new prophylaxis in Bohemia , new ideas, a redistribution function in the corporation and so on.

Klíčová slova: Mor v 17.století v Evropě, morové epidemie v Čechách, definice moru v tiscích, příznaky moru, příčiny morového nakažení, morová profylaxe, víra a zbožnost, lékaři, zdravotnický personál, prevence, léčba, lazaret, Bůh.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. David Tomíček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

RYCHTECKÁ, Lucie. Morová profylaxe v první polovně 17. století na příkladu česky psaných tištěných příruček. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 20:33, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz