Bc. Lukáš Svoboda

Bakalářská práce

Kriminalistická rekonstrukce

Criminalistic reconstruction
Anotace:
V této bakalářské práci jsem se snažil definovat podstatu kriminalistické rekonstrukce jakožto významné metody přispívající k identifikaci pachatele a v neposlední řadě též k úspěšnému objasnění kriminálního jednání. Současně jsem se snažil o shrnutí všech aspektů, které jsou ve vztahu k úspěšnému provedení kriminalistické rekonstrukce relevantní a nezbytnou pozornost jsem věnoval též související právní …více
Abstract:
In the bachelor thesis I tried to define the principles of criminal reconstruction as an important method contributing to identification of the perpetrator and, last but not least, to the successful disclosure of criminal behavior. At the same time, I tried to summarize all the aspects relevant to the successful implementation of forensic reconstruction. The necessary attention is also paid to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Strolený
  • Oponent: Ing. Jan Novak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace