Bc. Michaela Dubnická

Diplomová práce

Implementace aktuální verze normy ISO 9001 do systému řízení kvality ve společnosti Ostravapol Beta, s.r.o.

Integration of the Present ISO Norm 9001 Version into the Quality Management System in Ostravapol Beta, s.r.o. (Ltd.)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou pojetí kvality, jejích základních konceptů a především standardů ISO v oblasti řízení kvality. Cílem je komparace současné a navrhované varianty normy ISO 9001 a návrh implementace zjištěných změn do systému managementu kvality konkrétní společnosti Ostravapol Beta, s.r.o.První část práce přináší náhled do teorie pojetí kvality v evropském a národním měřítku …více
Abstract:
This thesis deals with the concept of quality, its basic concepts and standards, particularly ISO quality management. The object is to compare the current and proposed variant of ISO 9001 and a draft implementation of the identified changes to the quality management system specific company OSTRAVAPOL Beta, Ltd.The first deals with the theory concept of quality at European and national level, focusing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
  • Oponent: Šárka Janků, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.