Bc. Michaela Dubnická

Master's thesis

Implementace aktuální verze normy ISO 9001 do systému řízení kvality ve společnosti Ostravapol Beta, s.r.o.

Integration of the Present ISO Norm 9001 Version into the Quality Management System in Ostravapol Beta, s.r.o. (Ltd.)
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou pojetí kvality, jejích základních konceptů a především standardů ISO v oblasti řízení kvality. Cílem je komparace současné a navrhované varianty normy ISO 9001 a návrh implementace zjištěných změn do systému managementu kvality konkrétní společnosti Ostravapol Beta, s.r.o.První část práce přináší náhled do teorie pojetí kvality v evropském a národním měřítku …more
Abstract:
This thesis deals with the concept of quality, its basic concepts and standards, particularly ISO quality management. The object is to compare the current and proposed variant of ISO 9001 and a draft implementation of the identified changes to the quality management system specific company OSTRAVAPOL Beta, Ltd.The first deals with the theory concept of quality at European and national level, focusing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 7. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
  • Reader: Šárka Janků, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

University of Entrepreneurship and Law

Master programme / field:
Business Administration / Entrepreneurship

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.