Jana Miksánková

Diplomová práce

Gymnastické hry a jejich využití v hodinách TV na 1. stupni ZŠ

Gymnastic games and their application during physical education classes for primary school
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit, zda jsou v hodinách tělesné výchovy dětí mladšího školního věku využívány gymnastické hry a k jakému účelu slouží. V teoretické části jsou popsány hry, gymnastické hry, věkové zákonitosti dětí mladšího školního věku a vývoj, obsah, dělení a význam gymnastiky. Prostřednictvím anketního šetření je v praktické části zjišťována znalost a využívání gymnastických her v hodinách …více
Abstract:
The aim of thesis is to find out the answer whether the gymnastic games are used during the physical education classes by primary school children and what purpose these games serve. The theoretical part describes the games, gymnastic games, development of the primary school age children, content, classification and importance of the gymnastic. Evaluating questionnaire, the partical part describes knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2014
Zveřejnit od: 19. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Miksánková, Jana. Gymnastické hry a jejich využití v hodinách TV na 1. stupni ZŠ. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.11.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 11. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Tělesná výchova, Učitelství pro 1. stupeň základní školy